Shoresh David Audio Podcast

11/15/2019 “Messianic Vision: Part 3″ (Rabbi Steve Weiler)

November 18, 2019

Erev Shabbat Service (11/15/2019)